Nov.14, 2004 at Melbourne, Australia
Front: Tran-Hien-Ky (S.30th Class), Luong-Thuy-Quyen (S.26th Class), Truong-Nam's wife, Tran-Kien's wife.
Back: Tran-Ngoc-Giang (S.25th Class), Lu-Truong-Kinh (S.30th Class), Huynh-Du-Xuong (S.30th Class), Ta-Truong-Huu (S. 29th Class), Truong Nam (J.25th Class), Duong-Dat-Quang (S.27th Class), Trieu-Lap-Hao (S.25th Class), To-Nhat-Hoai (J.20/21th Class), Ly-Vi-Hien (J.16th Class), Huynh-Nam-Hung (J.20th Class), Tran-Kien (J.22th Class).
Melbourne Alumni Contact:
Tran-Ngoc-Giang:  ngocgiang43@hotmail.com