Class #27 (1960 - 1966)
初中26屆(1963), 高中27屆(1966)
Article by Zhou Ke Xin about Class #27 -->
To Class #28 -->